VÄLKOMMEN TILL TELIA CERTIFIKATPORTALEN
MEDDELANDE

-

Telia säljer SSL certifikat både i Sverige och i Finland. Cygate handlar certifikatleveransen i Sverige och Telia Finland handler leveransen i Finland.

ÄNDRING I SERVERCERTIFIKAT

På grund av en förändring i CA/Browser Forum Baseline Requirements, Telia servercertifikat kommer att ha en maximalt giltighetsperiod på 2 år f.r.o.m den 1 mars.